IRA

Perhimpunan Reumatologi Indonesia
Indonesian Rheumatology Association
Webinar Awam Rheumatoid Arthritis Awareness Month 2024 – 25 Februari 2024

Webinar Awam Rheumatoid Arthritis Awareness Month 2024 – 25 Februari 2024

Perhimpunan Reumatologi Indonesia (IRA) telah menyelenggarakan Webinar Awam “Rheumatoid Arthritis Awareness Month 2024” yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, 25 Februari 2024 secara online.